Catechese en verkondiging

“Catechese & Verkondiging” is een van de 5 pijlers van onze PE.

We gaan met de verschillende ploegen van catechisten zorgen voor een flexibel, maar volwaardig aanbod naar vormsel, eerste communie, doopsel en huwelijk.

Waar moeilijkheden ontstaan om vrijwilligers te vinden voor de diverse vormen van catechese, zullen we vanuit het team van de Pastorale Eenheid ondersteunen door vanaf het begin te werken aan solidariteit tussen de verschillende geloofskernen.

Diversiteit zal hier een welkome rijkdom zijn dankzij een groep met enthousiaste, innovatieve vrijwilligers. De kwaliteiten en krachten van alle bestaande initiatieven zullen de basis zijn van onze inzet vanuit de Pastorale Eenheid.

Naast het aanbieden van aangepaste vorming, zullen we eerst alle mogelijke informatie vergaren en contacten leggen met de catechistenploegen uit de diverse geloofskernen.

Mensen opnieuw begeesteren over het evangelie kan door getuigenissen, bijeenkomsten rond de bijbel, uitwisseling van lectuur of bezinning, maar ook door zelf in een kleine bijeenkomst het Evangelie ter sprake ter brengen. Voor ondersteuning van geloofsleven of gebed mogen we ook de sociale media, websites of apps niet vergeten.