Diaconie en solidariteit

“Diaconie & Solidariteit” is een van de 5 pijlers van onze PE.

We gaan met de verschillende ploegen van catechisten zorgen voor een flexibel, maar volwaardig aanbod naar vormsel, eerste communie, doopsel en huwelijk.

Deze pijler is vanuit het Evangelie wellicht de belangrijkste, maar in het gelovig veld de moeilijkste. Dikwijls blijft het bij het organiseren van omhalingen en verspreiden van informatie, aangereikt door Broederlijk Delen of Welzijnszorg. Een systematische aanpak dringt zich op, maar we kunnen hierin niet steunen op alle geloofskernen. Het organiseren van een werkgroep zal hier wellicht een goede start kunnen zijn met de mensen uit geloofskernen, die hierin al actief zijn.

In deze pijler komt de armoedebestrijding, hier en ginder, op de eerste plaats.

Het komt erop aan om mensen in armoede zichtbaar te maken met respect voor hun privacy en eigenheid. We mogen hierin de gevangenis niet vergeten, waar een zeer kwetsbare groep mensen verblijft.

Bestaande initiatieven zoals Welzijnszorg, Broederlijk Delen, welzijnsschakels en organisaties die zich bezig houden met voedselbedeling en ziekenzorg, blijven zeer van belang. De Pastorale eenheid zal ondersteunend werken waar nodig en zorgen dat op financieel vlak de geloofskernen gemobiliseerd worden op het juiste moment.