Financiële en materiële middelen

“Financiële & Materiële middelen” is een van de 5 pijlers van onze PE.

De verschillende geldstromen in de geloofskernen zijn vanuit de geschiedenis van elke kern zeer divers te noemen. Ook de bezittingen zijn daardoor kenmerkend voor elke kern. Zo kennen we arme en rijke kernen. Solidariteit zal op termijn een gevleugeld woord zijn. Toch blijft elke geloofsgemeenschap zelfstandig in haar financiële en materiële beleid. De pastorale eenheid  zal proberen dit beleid ter sprake te brengen bij alle financiële beleidsverantwoordelijken. Inventarisatie van de middelen dringt zich op binnen de Pastorale Eenheid.

De pastorale eenheid zal voor eigen werking ook een financiële buffer moeten opbouwen, waarvan vormingsactiviteiten, vergaderkosten, kosten voor gezamenlijke liturgie en de opstartkosten van de pastorale eenheid betaald moeten worden. Omdat vorming gezamenlijk zal georganiseerd worden lijkt het billijk dat de parochies hier ondersteunend zijn.

We hebben een goede engelbewaarder: Don Bosco. Hij was een arme Italiaan die het voor elkaar heeft gekregen om niet alleen mensen samen te brengen maar ook materiële middelen om een hele beweging tot op vandaag in leven te roepen.