Gemeenschapsvorming

“Gemeenschapsvorming” is een van de 5 pijlers van onze PE.

Gemeenschapsvorming is een belangrijke pijler voor het toekomstig proces van de Pastorale Eenheid. Gemeenschapsvorming zal tot doel hebben om mensen samen te brengen rond de verschillende thema’s, die in een gelovige context zullen leiden tot gezonde communicatie tussen de geloofskernen met hun noden en hun mogelijkheden. Dit wordt de hoofdtaak van de bruggenbouwers. Het uiteindelijke doel is om door goede communicatie te komen tot een welbevinden in zowel eenduidigheid als verscheidenheid tussen de geloofskernen.

Maatwerk wordt ingezet voor mogelijke oplossingen bij problemen, die zich aandienen nu de kerk bedreigd wordt door maatschappelijke ontwikkelingen: veroudering van de pastorale bedienaars en veroudering van diegenen die de liturgie volgen. Individualisering kan nog een grotere rol gaan spelen voor een deel van de mensen na de coronacrisis.

Gemeenschapsvorming is gericht op ontwikkeling van het ganse pastorale netwerk binnen de grenzen van de Pastorale Eenheid.