Liturgie en gebed

“Liturgie & Gebed” is een van de 5 pijlers van onze PE.

Liturgie en gebed zijn essentiële elementen om gelovig in het leven te blijven staan. In liturgie vindt men voedsel om gelovig sterker het dagelijkse leven tegemoet te streden. Door gebed komt men in gesprek met God om te danken, om vergeving te vragen, om steun en raad te vinden.

Er is nu op dit moment een veelheid van aanbod, dat echter niet vanzelfsprekend blijvend zal zijn voor de toekomst. Het team van de Pastorale Eenheid zal klaarstaan om in het veranderende kerklandschap te reageren op de zich aandienende vragen, noden en problemen.

Daarbij is het de taak van de Pastorale Eenheid om in elke geloofskern – parochie, WZC of gevangenis –  de mogelijkheden te scheppen om zolang als mogelijk vieringen te houden.

De Pastorale Eenheid schept een kader waarin de liturgie en gebed dicht bij de mensen kan blijven staan onder de verantwoordelijkheid van de plaatselijke geloofskern. In ieder geval zullen er eucharistievieringen blijven plaatsvinden in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Vosselaar. Zij wordt onze zondagskerk. Daarvoor rekenen we op de parochievicarissen en de andere pastores. Ook de vele vrijwilligers zijn onmisbaar om onze geloofskernen recht te houden door hun schouders er blijvend onder te zetten.

Een speciale taak is weggelegd om het liturgische aanbod in de toekomst te rationaliseren en de balans te vinden tussen eucharistievieringen en gebedsdiensten. Ook inhoudelijk zal er gekeken worden naar het liturgische aanbod, niet enkel inzake de zondagse eucharistie of gebedsdienst, maar tevens naar alle liturgische vertalingen van sacramenten.