Respect voor eenheid …

Het team van de Pastorale Eenheid Don Bosco wil duidelijk stellen dat in de kerk niemand uitgesloten mag worden inzake politieke of maatschappelijke kleur, ras, afkomst of geaardheid. Dat impliceert dat sacramentele toediening geen vooroordelen kent ten aanzien van een van deze mensen. Hoewel het Vaticaan voorbehoud neemt inzake toediening van het sacrament van het huwelijk voor holebi-relaties, zeggen wij dat respect voor de eigenheid van eenieder prioritair is. Dat betekent dat gezocht dient te worden naar alle mogelijkheden, samen met het holebi-koppel, om Gods zegening uit te spreken over deze relatie.

Hierin gesteund door onze bisschop Johan Bonny, willen wij het gesprek aangaan met iedereen, die zich door de houding van de kerk uitgesloten voelt of uitgestoten wordt. Wij kunnen niet accepteren dat – om welke reden dan ook – mensen niet toegelaten zouden worden tot een zegening van hun relatie of tot een andere vorm van kerkelijke erkenning van die relatie.