Visie

Onze Pastorale Eenheid Don Bosco heeft drie steunpunten waarop de hele werking rust.

Een eerste steunpunt  is de Pastoraal :

In ons denken zijn we er steeds vanuit gegaan dat de parochies en pastoraal samenvielen. Dit is geschiedkundig te verklaren door de sterke invloed van de pastores en de parochies op het maatschappelijk leven. Nu de kerk zich steeds meer in de periferie van de maatschappij terugtrekt onder invloed van de ontwikkelingen in de westerse wereld, worden de parochies als organisatie ook zwakker in hun structuur en invloed. Er ontstaan witte vlekken in de pastoraal omdat niet overal de nodige mensen meer ondersteuning kunnen bieden op de diverse pastorale uitdagingen. Daarom zal de Pastorale Eenheid er over waken dat de pastorale mogelijkheden over de grenzen van de parochies heen gewaarborgd blijven en zal zij hulp bieden waar nodig.

Een tweede steunpunt is Eenheid :

Binnen de pastorale Eenheid leven verschillende geloofsgemeenschappen: zes parochies, 3 katholieke scholen naast het godsdienstonderwijs in gemeentescholen en gemeenschapsonderwijs, een aantal rusthuizen, een gevangenis en de gemeenschap van Zwart Goor te Merksplas. Al deze gemeenschappen bevinden zich op het gebied van Beerse, Vlimmeren, Den Hout, Vosselaar, Merksplas en Zondereigen. Het zal de taak zijn van de Pastorale Eenheid om te groeien naar eenheid in verscheidenheid bij die verschillende gemeenschappen op het gebied van 5 pijlers. Deze zijn:

– Gemeenschapsvorming
– Catechese en verkondiging
– Liturgie en gebed
– Diaconie en solidariteit
– Financiële en materiële middelen

Een derde steunpunt is Don Bosco :

Het is niet toevallig dat Don Bosco de patroonheilige is van onze Pastorale Eenheid. Wij voelen zijn nabijheid in de speeltuin Don Bosco in Beerse, in de scholen – vooral in het beroepsonderwijs – en nu ook in de Pastorale Eenheid. Wij zullen zijn voorbeeld hard nodig hebben om wat eerst kansloos bleek te zijn – het samenbrengen van geloofskernen – , nu de kansen te geven om te groeien. Daarin hebben we de steun nodig van de spiritualiteit van Don Bosco. Zoals Don Bosco zelf zei, praten we niet meer over kansarmoede, maar over kansverrijking. En we starten vanuit het steevast geloof dat God de mens geschapen heeft om die kansen te benutten en elkaar daarin te steunen. Groeien is dan het sleutelwoord. Groeien in een gezamenlijke visie en een nieuw kerkbeeld in het hele gebied van de Pastorale Eenheid. Groeien in het besef dat we elkaar moeten bijstaan in moeilijke tijden, zonder de ogen te sluiten voor de bedreigingen van onze kerkgemeenschap.

Don Bosco zijn spiritualiteit als idealist, gelovige en maatschappelijk werker geeft ons hoop naar de toekomst toe !